th

Drake Viral Video Meat Tape Exposed Trending On Twitter

Drake Viral Video Meat Tape Exposed Trending On Twitter

เทปหลุด Drake Viral Video Meat Tape Exposed Trending On Twitter สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ โดยมีการคาดการณ์ว่าวิดีโอดังกล่าวถ่ายทำบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของ Drake แต่ก็มีบางคนตั้งข้อสงสัยว่าวิดีโอนี้อาจเป็นของปลอมที่สร้างขึ้นด้วย AI หรือ Deepfake Drake ตอบโต้ข่าวลือนี้ด้วยการพูดติดตลกบนเวทีคอนเสิร์ตที่เมืองแนชวิลล์ว่า "ข่าวลือเป็นเรื่องจริง"…
Back to top button